sProfit

Jednom ulažem za višestruku dobit

Imate li na raspolaganju određeni iznos novca koji želite uložiti, ne razmišljajte dvaput.
Vrijeme je za sProfit.

Ključne informacije

Pristupna dob osiguranika

18 – 65
godina

Trajanje osiguranja

5 – 40
godina

Najdulje trajanje osiguranja

do 85.
godine života

Minimalna osigurana svota u slučaju doživljenja

EUR 1.500,00
HRK 11.500,00

Minimalna osigurana svota u slučaju smrti

EUR 3.000,00
HRK 23.000,00

Glavna obilježja

  • mješovito osiguranje sa štednom komponentom za slučaj smrti i doživljenja uz istovremeno sudjelovanje u dobiti*
  • jednokratno plaćanje premije (odjednom za cijelo trajanje osiguranja)
  • za slučaj doživljenja, korisniku police isplaćuje se osigurana svota i pripisana dobit*
  • za slučaj smrti, korisniku police isplaćuje se dvostruka osigurana svota i do tada pripisana dobit*

*dobit nije zajamčena i ovisi o poslovanju društva