Member of Vienna Insurance Group

Opće informacije

Misija

Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d. kvalitetan je, stabilan i pouzdan osiguravatelj, orijentiran na zadovoljstvo svojih klijenata, zaposlenika i dioničara pružajući im sigurnost, najbolju moguću uslugu te široku lepezu proizvoda životnog osiguranja.

Vizija

Biti jedno od vodećih osiguravajućih društava na području životnog osiguranja i ukazati na pozitivne mogućnosti sinergije bankarstva i osigurateljnog portfelja s obzirom na bankoosiguranje - naš jedinstveni kanal prodaje.


Uprava


Snježana Bertoncelj

predsjednica Uprave

Daliborka Dedić

članica Uprave


Nadzorni odbor


Roland Gröll

predsjednik Nadzornog odbora

Erwin Hammerbacher

zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Johann Franz Josef Bichler

član Nadzornog odbora

Anita Markota Štriga

član Nadzornog odbora

Jurica Smoljan

član Nadzornog odbora


OPĆE INFORMACIJE:

Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
10000 Zagreb, Slovenska 24
Trgovački sud u Zagrebu, MBS:080528486, OIB: 82891092011
Poslovni računi: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3A:
HR1224020061100438816 i HR3224020061300000339
Temeljni kapital: 30.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti
30.000 dionica nominalne vrijednosti 1.000,00 kn 

Zaštita osobnih podataka

Sukladno odredbi članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011) u nastavku objavljujemo kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka.
E-mail: mario.bionda@erste-osiguranje.hr
Telefon: +385 72 37 2748

Informacije o načinu i roku podnošenja pritužbi osiguratelju

Radi osiguranja zaštite prava svojih potrošača, Osiguratelj nastavno daje informacije vezano na postupanje s pritužbama ugovaratelja osiguranja, osiguranika i korisnika osiguranja. Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena društvu za osiguranje od strane osiguranika, ugovaratelja osiguranja ili korisnika iz ugovora o osiguranju koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju.

Pritužba može biti podnesena zbog:

Pritužba se može usmeno izjaviti na zapisnik u društvu za osiguranje ili podnijeti putem pošte (na adresu Slovenska 24, 10000 Zagreb), telefaksa (072/372710) ili elektroničke pošte (prituzba@erste-osiguranje.hr). Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja društva za osiguranje je 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Pritužba treba sadržavati :

Društvo za osiguranje je dužno u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe.

Rješavanje pritužbi odvojeno je od rješavanja odštetnih zahtjeva kao i pojedinačnih zahtjeva za postupanje po ugovoru o osiguranju, odnosno zahtjeva za davanje informacija ili pojašnjenja, a koji ne predstavljaju pritužbu prema naprijed navedenom.

Obrazac za pritužbu možete preuzeti ovdje

Financijska izvješća

Ovdje možete dobiti uvid u financijska izvješća Erste osiguranja. Klikom na link preuzmite izvješća. Dokumenti su u .pdf formatu. Za čitanje pdf dokumenata potreban Vam je Adobe Acrobat Reader. Ako ga nemate instaliranog na svojem računalu, preuzmite ga ovdje

Financijska izvješća 2016
Revidirani godišnji financijski izvještaji i mišljenje neovisnog revizora 2016
Mišljenje nezavisnog aktuara 2016
Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) za 2016. godinu

Financijska izvješća 2015
Revidirani godišnji financijski izvještaji i mišljenje neovisnog revizora 2015
Mišljenje nezavisnog aktuara 2015

Financijska izvješća 2014
Revidirani godišnji financijski izvještaji i mišljenje neovisnog revizora 2014
Mišljenje nezavisnog aktuara 2014

Financijska izvješća 2013
Revidirani godišnji financijski izvještaji i mišljenje neovisnog revizora 2013
Mišljenje nezavisnog aktuara 2013

Financijska izvješća 2012
Revidirani godišnji financijski izvještaji i mišljenje neovisnog revizora 2012
Mišljenje nezavisnog aktuara 2012

Financijska izvješća 2011
Revidirani godišnji financijski izvještaji i mišljenje neovisnog revizora 2011
Mišljenje nezavisnog aktuara 2011