sAktiv Premium

Živim sigurno i aktivno uz osiguranje

Nitko ne zna što donosi budućnost, ali ugovaranjem police sAktiv Premium možete biti sigurni da će vaša obitelj biti zaštićena i financijski sigurna. Osigurajte svoju budućnost i budućnost svojih najmilijih uz financijsku stabilnost te ublažavanje posljedica nepredvidivih životnih situacija.

Ključne informacije

Pristupna dob osiguranika

18 – 65
godina

Trajanje osiguranja

5 – 40
godina

Najdulje trajanje osiguranja

do 85.
godine života

Minimalna godišnja premija

EUR 180,00
HRK 1.380,00

Minimalna osigurana svota

EUR 1.500,00
HRK 11.500,00

Glavna obilježja

 • mješovito životno osiguranje koje se ugovara za slučaj smrti i doživljenja
 • mogućnost odabira različitog odnosa osigurane svote za slučaj smrti u odnosu na osiguranu svotu za slučaj doživljenja:
  • osigurana svota za slučaj smrti jednaka osiguranoj svoti za slučaj doživljenja
  • dvostruka osigurana svota za slučaj smrti u odnosu na osiguranu svotu za slučaj doživljenja
 • isplata dvostruke osigurane svote za slučaj smrti kao posljedice srčanog ili moždanog udara:
  • ako osiguranik nije prebolio srčani ili moždani udar u razdoblju koje prethodi sklapanju osiguranja te ako je osiguranik mlađi od 70 godina na datum isteka osiguranja
 • premija se uplaćuje višekratno (godišnje, polugodišnje, tromjesečno, mjesečno)
 • za slučaj doživljenja i smrti, korisniku police isplaćuje se osigurana svota i do tada pripisana dobit (dobit nije zajamčena i ovisi o poslovanju osiguratelja)
 • ovisno o potrebi, policu sAktiv Premium možete koristiti i kao jamstvo otplate kredita
Posebna pogodnost

Posebna pogodnost

 • Ukoliko je to posebno ugovoreno i ukoliko je plaćena dodatna premija osiguranja, uz osiguranje života se daje i dodatno pokriće za slučaj rođenja djeteta osiguranika. Osiguratelj isplaćuje korisniku određenom za slučaj doživljenja naknadu za rođenje (ili posvojenje) djeteta osiguranika u visini 3% od osigurane svote za doživljenje naznačene na polici osiguranja, osim u slučaju kapitalizacije police. Navedeni iznos se isplaćuje samo za prvo dijete rođeno (ili posvojeno) za vrijeme trajanja osiguranja, a nakon proteka najmanje 12 mjeseci od dana početka osiguranja. Iznimno, ako se radi o blizancima, trojkama ili više istovremeno rođene (ili posvojenje) djece, osiguratelj isplaćuje po 3% od osigurane svote za svako rođeno (ili posvojeno) dijete.
  • isplata 6% osigurane svote za rođenje blizanaca
Za dodatnu sigurnost kombinirajte sAktiv Premium i dopunsko osiguranje.

Dopunska osiguranja

Možete ugovoriti sljedeća dopunska osiguranja uz sAktiv Premium:

 • dopunsko osiguranje za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja
  • isplata dvostruke svote za slučaj smrti zbog prometne nezgode
 • dopunsko osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja, a uključuje:
  • trajni invaliditet uslijed nezgode
  • dnevnu naknadu za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja. Isplaćuje se dnevna naknada za slučaj boravka u bolnici više od 4 dana. Maksimalan broj dana isplate naknade za boravak u bolnici uslijed nesretnog slučaja je 180 dana po osiguranom slučaju.
  • Isplata dnevne naknade ovisi i o osiguranoj svoti za osnovno životno osiguranje, a može iznositi 10,00 EUR (75,00 HRK), 15,00 EUR (115,00 HRK) ili 20,00 EUR dnevno (150,00 HRK).
 • dopunsko osiguranje za slučaj operacija
  • pokriveno više od 900 operacija izvršenih zbog posljedica nesretnog slučaja ili bolesti
   1. razred: osigurana svota 300,00 EUR / 2.250,00 HRK
   2. razred: osigurana svota 900,00 EUR / 6.750,00 HRK
   3. razred: osigurana svota 3.000,00 EUR /22.500,00 HRK
 • Dopunsko osiguranje za slučaj prijeloma kostiju kao posljedice nesretnog slučaja
  • Ako osigurani slučaj ima za posljedicu prijelom kosti osiguranika, isplaćuje se iznos ugovoren za slučaj prijeloma kostiju osiguranika neovisno o broju slomljenih kostiju po jednom nesretnom slučaju.
  • Pristupna dob osiguranika: 18 - 65 godina (maksimalno trajanje osiguranja do osiguranikove 75 godine života)
  • Osigurana svota: 250,00 EUR / 2.000,00 HRK
  • Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji neovisna događaj koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu prijelom kostiju osiguranika (npr. sudar, udar predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, gaženje, ranjavanje oružjem, ubod ili ujed životinje i ubod insekta, osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest).