Sintegra

Planirajte financijsku zaštitu obitelji prema vlastitim potrebama.

Znate li da...

...udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći iznosi 40%?*

...2/3 hrvatskih građana na umirovljeničke dane gleda s pesimizmom?**

...prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi oko 2.251 kunu?*

* rujan 2016., Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
** srpanj 2014., Izvor: IPSOS

01PREDNOSTI SINTEGRE

 • kreiranje Sintegre prema vlastitim potrebama, biranje iznosa kojim želite biti zaštićeni
 • štednja za mirovinu uz financijsku zaštitu obitelji u slučaju nepredvidivih životnih situacija
 • financijska zaštita u svakom trenutku

02POSEBNE POGODNOSTI PROIZVODA SINTEGRA

 • akumulacija štednje za mirovinu kroz: *
  • uplate u dobrovoljni mirovinski fond
  • državna poticajna sredstva do 750 kn godišnje
  • prinose na uložena sredstva
 • zaštita u slučaju nepredvidivih životnih okolnosti:
  • pokriće za slučaj smrti u visini ciljane financijske zaštite
  • dodatna zaštita za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja
  • dodatna zaštita za slučaj smrti uslijed prometne nezgode

03POLICA OSIGURANJA ŽIVOTA

 • u slučaju smrti isplata osigurane svote korisnicima osiguranja
 • bez dodatne procjene rizika zdravstvenog stanja
 • polica osiguranja već od 40 kn mjesečno
 • bez plaćanja premije zadnju četvrtinu trajanja osiguranja
 • osigurana svota do 150.000 kn
 • izbor trajanja osiguranja od 10 do 40 godina
 • pristupna dob osiguranika od 18 do 65 godina
 • istek police osiguranja u dobi od 50 do 75 godina
 • ugovaranje isključivo u kunama

04DOBROVOLJNA MIROVINSKA ŠTEDNJA

 • u slučaju smrti novac u dobrovoljnom mirovinskom fondu pripada nasljednicima
 • ušteđevinom se može raspolagati već s navršenih 50 godina, bez obzira na to jeste li u radnom odnosu
 • porezna olakšica za poslodavce za uplate do 6.000 kuna godišnje po zaposleniku predstavlja porezno priznati rashod i umanjuje osnovicu poreza na dobit

Planirajte financijsku zaštitu obitelji prema vlastitim potrebama uz Sintegru.

Informativni primjer ulaganja*

MJESEČNA UPLATA492,09 kn

PRISTUPNA DOB40 godina

FINANCIJSKA ZAŠTITA120.000 kn kroz cijelo trajanje

TRAJANJE OSIGURANJA20 godina

ŽIVOTNO OSIGURANJE

DOBROVOLJNA MIROVINSKA ŠTEDNJA

120.000 kn

ŽELJENA OSIGURANA SVOTA ZA SLUČAJ SMRTI115.000 kn

GODIŠNJA UPLATA U FOND5.000 kn

padajuća osigurana svota za slučaj smrti

MJESEČNA PREMIJA75,09 kn

bez plaćanja premije zadnju četvrtinu trajanja osiguranja

Dodatna isplata za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja115.000 kn

DODATNA ISPLATA za slučaj smrti uslijed prometne nezgode230.000 kn

MJESEČNA UPLATA U FOND417 kn

Akumulirana štednja nakon 20 godina115.000 kn

(uplate 5.000 kn + državna poticajna sredstva 750 kn) x 20 godina

državna poticajna sredstva

prinosi na mirovinsku štednju

olakšice za poslodavce

* Grafički prikaz podrazumijeva godišnje uplate u dobrovoljni mirovinski fond u iznosu od 5.000,00 kn. Za osobu pristupne dobi 40 godina i trajanja osiguranja 20 godina godišnja premija životnog osiguranja iznosi 874,93 kn i plaća se prvih 15 godina osiguranja. Izračuni navedeni u primjerima su informativni i nisu jamstvo prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje kretanja vrijednosti udjela u dobrovoljnom mirovinskom fondu. Navedeni primjeri ne predstavljaju obvezu ili jamstvo Erste d.o.o. Mirovinski fondovi mogu bilježiti, ovisno o vrsti fonda i tržištima na koja ulažu, oscilacije vrijednosti udjela te ovisno o tržišnim kretanjima mogu rezultirati i negativnim prinosom. Ulozi u fond nisu osigurani niti je zajamčen povrat glavnice. Prikazani akumulirani iznos štednje u dobrovoljnom mirovinskom fondu može varirati i u ovisnosti o visini državnih poticajnih sredstava. Naknadne izmjene propisa vezanih uz visinu i isplatu državnih poticajnih sredstava, koji su na snazi u vrijeme izrade informativnog izračuna, mogu značajno utjecati na prikazani akumulirani iznos štednje. Prikazani izračun ne uključuje ulaznu naknadu.

Do Sintegre u dva koraka

1. Odaberite fond*

Želite li stabilnost i umjeren rast prinosa, za vas je Erste Plavi Protect, mirovinski fond koji nikada nije završio godinu s minusom. Spremni ste na umjeren rizik i želite veće prinose na dulji rok? Odaberite Erste Plavi Expert.

Niste sigurni koji fond odabrati? Konzultirajte PLAVI odabir, Vašeg savjetnika u odabiru dobrovoljnog mirovinskog fonda.

2. Ugovorite životno osiguranje

Nakon što ste odabrali mirovinski fond preostaje da ugovorite osiguranje života kojim osiguravate željenu financijsku zaštitu u slučaju da život krene neželjenim smjerom.

* Prije ulaganja svaki je član dužan upoznati se s Prospektom i Statutom i Ključnim podacima za članove. Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.

Obrasci

Obrasce možete preuzeti klikom na link – naziv željenog obrasca. Obrasci su u .pdf formatu. Za čitanje pdf obrazaca potreban Vam je Adobe Acrobat Reader. Ako ga nemate instaliranog na svojem računalu, preuzmite ga ovdje.


Izjava o nestanku police osiguranja života

Izjava o dobrovoljnoj obustavi premije

Prijava nesretnog slučaja

Prijava smrtnog slučaja uslijed bolesti

Upitnik za politički izložene osobe

Zahtjev za promjenu

Zahtjev za promjenu podataka

Zahtjev za raskid