sInvest

Osiguranje i ulaganje u fondove. Prava kombinacija za mene.

Tražite nove mogućnosti? Razmislite o investicijskom osiguranju života, kombinaciji životnog osiguranja i štednje u investicijskom fondu.

Ključne informacije

Pristupna dob osiguranika

18 – 70
godina

Trajanje osiguranja

3 – 20
godina

Najdulje trajanje osiguranja

po dospijeću osiguranik ne smije biti stariji
od 75 godina

Minimalna premija

jednokratna
EUR 1.500,00

Maksimalna premija po osiguraniku

EUR 300.000,00

Fondovi za ulaganje

Erste Adriatic Equity (dionički fond)
Erste Adriatic Bond (obveznički fond)


KID Erste Adriatic Bond (PDF, 2MB)

KID Erste Adriatic Equity (PDF, 1.5MB)

Detaljne informacije o ulaganju imovine, ciljevima i investicijskoj politici Fonda te profilu ugovaratelja kojima je fond namijenjen i rizicima povezanim s ulaganjima možete pronaći u Prospektu i Pravilima Fonda te ključnim podacima za ulagatelje koji su dostupni na Internet stranici www.erste-am.hr

Glavna obilježja

 • osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja
 • premija osiguranja se veže na udjele u investicijskim fondovima Erste Asset Management-a d.o.o.
 • osigurani slučajevi: smrt i doživljenje osiguranika
 • slučajevi isplate:
  • prirodna smrt (uslijed bolesti): 5% jednokratne premije uvećano za vrijednost pridruženih udjela fonda
  • smrt uslijed nesretnog slučaja: 105% jednokratne premije uvećano za vrijednost pridruženih udjela fonda
  • smrt uslijed prometne nezgode: 205% jednokratne premije uvećano za vrijednost pridruženih udjela fonda
  • osigurana svota za slučaj doživljenja isteka osiguranja: vrijednost pridruženih udjela fonda
 • ugovaratelj osiguranja može otkupiti policu u bilo kojem trenutku po slijedećim naknadama za otkup koje se obračunavaju na vrijednost udjela fonda - za Erste Adriatic Equity i Erste Adriatic Bond:
  • 0 – 6 mjeseci: 2%
  • 6 – 12 mjeseci: 1%
  • 1 godina+: bez naknade
Posebna pogodnost

Posebna pogodnost

 • ugovaratelj osiguranja može jednom godišnje promijeniti fond bez naknade