sRiziko

Planiram financije unaprijed

Nitko ne zna što nam donosi budućnost ali ugovaranjem police sRiziko možemo biti sigurni da će naša obitelj biti zaštićena i financijski sigurna, u slučaju da nam se dogodi ono najgore.

Ključne informacije

Pristupna dob osiguranika

18 – 65
godina

Trajanje osiguranja

5 – 40
godina

Najdulje trajanje osiguranja

do 85.
godine života

Minimalna godišnja premija

EUR 10,00
HRK 80,00

Minimalna osigurana svota

EUR 1.500,00
HRK 11.500,00

Glavna obilježja

 • riziko životno osiguranje za slučaj smrti
 • osigurava vašoj obitelji financijsku podršku
 • premija se uplaćuje višekratno (godišnje, polugodišnje, tromjesečno, mjesečno)
 • ugovara se na razdoblje od 5 do 40 godina
 • u slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja, osigurana svota isplaćuje se korisniku osiguranja u slučaju smrti osiguranika
 • nakon isteka osiguranja nije moguće sudjelovanje u dobiti ni isplata osigurane svote
Za dodatnu sigurnost kombinirajte sRiziko i dopunsko osiguranje.

Dopunska osiguranja

Kao dodatni instrument zaštite predlažemo Vam ugovaranje dopunskih osiguranja uz sRiziko:

 • dopunsko osiguranje za slučaj smrti
  • isplata dvostruke svote za slučaj smrti zbog prometne nezgode
 • dopunsko osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja, a uključuje:
  • trajni invaliditet uslijed nezgode
  • dnevnu naknadu za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja. Isplaćuje se dnevna naknada za slučaj boravka u bolnici više od 4 dana. Maksimalan broj dana isplate naknade za boravak u bolnici uslijed nesretnog slučaja je 180 dana po osiguranom slučaju.
  • Isplata dnevne naknade ovisi i o osiguranoj svoti za osnovno životno osiguranje, a može iznositi 10 EUR (75,00 HRK), 15 EUR (115,00 HRK) ili 20 EUR dnevno (150,00 HRK).
 • dopunsko osiguranje za slučaj operacija
  • pokriveno više od 900 operacija izvršenih zbog posljedica nesretnog slučaja ili bolesti
  1. razred: osigurana svota 300,00 EUR / 2.250,00 HRK
  2. razred: osigurana svota 900,00 EUR / 6.750,00 HRK
  3. razred: osigurana svota 3.000,00 EUR / 22.500,00 HRK

 • Dopunsko osiguranje za slučaj prijeloma kostiju kao posljedice nesretnog slučaja
  • Ako osigurani slučaj ima za posljedicu prijelom kosti osiguranika, isplaćuje se iznos ugovoren za slučaj prijeloma kostiju osiguranika neovisno o broju slomljenih kostiju po jednom nesretnom slučaju.
  • Pristupna dob osiguranika: 18 - 65 godina (maksimalno trajanje osiguranja do osiguranikove 75 godine života)
  • Osigurana svota: 250,00 EUR / 2.000,00 HRK
  • Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji neovisna događaj koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu prijelom kostiju osiguranika (npr. sudar, udar predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, gaženje, ranjavanje oružjem, ubod ili ujed životinje i ubod insekta, osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest).