Member of Vienna Insurance Group

Za najteže trenutke

U najtežim trenucima, kada izgubimo dragu osobu, suočavamo se s nenadoknadivim gubitkom i tugom. Nemamo snage razmišljati o nepredviđenim troškovima i financijskim izdacima. Osim riječi utjehe i savjeta, u takvim nam je trenucima potrebna i konkretna potpora.

Kako bi Vam barem malo olakšali te teške trenutke, preporučamo: